Historie společnosti Kaziko, a.s.

 

 

Společnost KAZIKO a.s. byla založena v roce 1992 pod původním názvem
KAZICO, s.r.o. Stěžejní zaměření společnosti bylo v projektech zajišťujících úsporu
tepelné energie, výstavbě plynových kotelen, výměníkových stanic, instalací měření
a regulace topných systémů,  zateplování obvodových plášťů budov a v instalatérství,
při výměně rozvodů TUV a SUV.

Se zvyšující se objemem poptávek prací ve stavebnictví jsme rozšířili nabídku služeb pro investory v pražském i mimopražském regionu o komplexní zajištění staveb tzv. "na klíč"; od úvodní studie, prováděcí projekt až po komplexní vyhotovení staveb. S novou obchodní politikou se změnila i celková strategie společnosti. Zahájili jsme výstavbu větších investičních celků a se stali generálním dodavatelem řady projektů v úzké spolupráci s profesními a projekčními kancelářemi a ateliéry architektů.

KAZIKO a.s. v návaznosti na státní programy úspor energií, rozvoje bytové výstavby, zateplování a rekonstrukcí školských a zdravotnických zařízení, realizuje pro své klienty autorizovanými auditory energetické a stavební audity a další poradenství pro zajištění potřebných podkladů na žádosti o získání státních dotací a podpor.

Kvalita našich služeb je zaručena a udržována systémem řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, systémem environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systémem řízení BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008.