Reference > Referenční stavby | Www.kaziko.cz

Referenční stavby společnosti Kaziko a.s.

 

 Název
ZŠ Nechvalice - vestavba školní družiny
IKEM Praha - Oprava ležatých rozvodů vody
Středočeské muzeum Roztoky
SOU a SOŠ Dubno - rekonstrukce oken
Maňákova - Centrum pro vzdělávání a veřejného internetu
Oprava střešní části opěrné zdi v parku Klamovka, Praha 5
HP a PS Eden
Výstava expozice - člunozobci
Dodávka souboru ústředního vytápění pro výrobní halu Žebrák
Ohradní - opravy a úpravy v objektu střediska dialýzy