Reference > Referenční stavby | Www.kaziko.cz

Referenční stavby společnosti Kaziko a.s.

 

 Název
Vybudování akustických úprav pro bytový areál ICKM Podbaba
Zateplení budovy základní školy
UK - Vestavba podkroví pro archiv
Energetická úspora budov MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská, Praha
Revitalizace obvodového pláště ZS Vlašim
Bazén - OA Beroun
Vestavby denního stacionáře Polikliniky, Praha 6
VFN - Stavební úpravy III. Interní kliniky - Fakultní poliklinia, pavilon C, 2.NP
BD čp. 372 na k.ú. Karlín a na adrese Za Poříčskou bránou 14, 186 00 Praha 8
Odstranění staveb v areálu bývalých jeslí Malovická č.p. 2751, Praha 4