Soubor stavebních prací pro VFN v Praze | Kaziko a.s.

Soubor stavebních prací pro VFN v Praze

Rekonstrukce sociálního zařízení v 5.NP Geriatrické kliniky Zastřešení venkovní terasy na KRL Albertov Stavební úpravy spánkové laboratoře a rehabilitace ve 2.NP v objektu Neurologické kliniky StavZadavatel

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Typ stavby

občanská vybavenost