Dar pro R-Mosty

 

 

Společnost Kaziko a.s. darovala 30 000,- Kč občanskému sdružení R-MOSTY.

Jako příspěvek na podporu činnosti sociálních služeb R-Mosty, konkrétně
pak dovybavení a zajištění provozu Azylového domu R-Mosty v Mladé Boleslavi.