Pražská teplárenská a.s.

 

 

Firma KAZIKO/ dříve s. r. o., nyní akciová společnost/ realizovala
pro Pražskou teplárenskou řadu projektů na základě výběrových řízení.

Mezi nejvýznamnější patří:

Kromě toho realizovala fa KAZIKO pro PT a. s. řadu menších akcí, které sloužily především byt. družstvům, hotelům, školám a dalším objektům napojených na CZT. Šlo především o rekonstrukce předávacích stanic, měření a regulaci apod. Firma KAZIKO prokázala vysokou adaptabilitu na realizaci různého objemu. Využila plně své stavební divize ke stavební přípravě a realizaci jednotlivých akcí. Provedené dílo, které v sobě zahrnuje řadu profesí / vysoce kvalifikovaných svářečů, profesí slabo a silnoproud, topenářů a instalatérů a dalších/ svědčí o dobré organizaci práce s ohledem na termíny a v nemenším o kvalitě prováděných prací. Firma je sama nositelem certifikátů ISO 9001:2001 a při hodnocení v systému řízení kvality ISO při PT a. s. zaujímá vždy pozici dobrého hodnocení subdodavatelů, což znamená. že zůstává v portfoliu firem, které jsou nadále vyzývány k další účasti ve výběrových řízení PT 

ng. Vlastislav Vítů
Pražská teplárenská a. s. - obchodní úsek

Zpět na "Napsali o nás"