Průmyslová a komunální energetika

Společnost Kaziko a.s. nabízí nejen výstavbu a rekonstrukci tepelných zdrojů, rozvodů energií, zřizování přípojek, ale ucelený soubor služeb, které zákazníkovi zajistí nejen zdroj tepla, ale i jeho provozování, servis, měření a v případě havárie zajistí rychlou opravu. Všem našim klientům chceme nabídnout takový standard služeb, aby dodávka tepla byla příjemnou a pro ně nenáročnou záležitostí za dostupné finanční prostředky.

Všem našim odběratelům poskytujeme kompletní servis, který souvisí s výrobou, přenosem a efektivním využitím tepla. Zároveň se snažíme ve spolupráci s našimi klienty najít nejvhodnější postup pro uspokojení jejich potřeb a docílení optimální spotřeby tepelné energie. V tomto směru zajišťujeme i zpracování energetických auditů.

Společnost dále vybudovala středisko údržby a oprav energetických zařízení na výrobu a distribuci tepla. K dispozici má potřebné profesní pracovníky, stroje a nářadí umožňující včetně zajištěného materiálu v konsignačních skladech výrobců, rychlé zásahy i v případě havárií.

Nabízíme: