Sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér KONTAKT bB

 

Společnost Kaziko a.s. poskytla občanskému sdružení pro studium, rehabilitaci
a sport bez bariér KONTAKT bB v roce 2015 finanční dar v celkové výši 165.000,- Kč.
Dar byl využit na realizaci programu výuky plavání, týdenní pobytové akce
a sport pro osoby s tělesným postižením.