Komunitní centrum MOTÝLEK

 

 

Naše společnost Kaziko,a.s. považuje pomoc handicapovaným dětem za jednu
z nejdůležitějších oblastí mimoprodukčních aktivit. Jsme toho názoru, že každý
může podle svých sil a finančních možností přispět tam, kde se nejvíce ukazuje
kultura národa, t.j. pomoc postiženým. Tak jako my můžete přispívat rok co rok na sdružení handicapovaným dětem, zanedbávaným či ohroženým. Připojte se k nám a proměňte s námi dětské slzy v dětský úsměv. Aktuálně podporujeme plavání dětí se zdravotním postižením a to částkou 2 500 Kč, která pokryje část nákladů spojených s pronájmem plavecké dráhy bazénu Hloubětíně.